Công Ty TNHH Ecotek - Ecotek Co.,Ltd
Trụ sở: Lô III.4.1. Khu công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành 3, Bắc Ninh
Tel :  0222.3798.889 
Fax: 0222 379 8890
Email: hai-bui@eco-tek.vn

 

Copyright © 2020 Hason.vn All Rights Reserved.