logo-ecotek
tieng viet
tieng anh
tieng nhat

ĐỐI TÁC

    

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên công ty

CÔNG TY TNHH ECOTEK

Số điện thoại - Số Fax +84) 0241 379 8889 - (+84) 0241 379 8890

Địa chỉ

Lô III.4.1. Khu công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành 3, Bắc Ninh, Việt Nam.

Email - Website

hai-bui@eco-tek.vn - http://eco-tek.vn