logo-ecotek

ĐỐI TÁC

    

Giới thiệu chung

1.THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên công ty:

Công ty TNHH ECOTEK

Địa chỉ nhà máy:

Lô III.4.1, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Thanh Khương, Bắc Ninh

Đại diện pháp luật:

Ông Bùi Xuân Hải – Tổng giám đốc

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, và gia công

Tel:

0241 379 8889

Fax:

0241 379 8890

Email:  

hai-bui@eco-tek.vn

Web:  

http://eco-tek.vn

 

2.HỆ THỐNG SẢN XUẤT

2.1 Hệ Thống Ép

No

Thiết bị

Nhà sản xuất

1

Injection Machines 50 tons

TOSHIBA

2

Injection Machines 75 tons

TOSHIBA

3

Injection Machines 100 tons

TOSHIBA

4

Injection Machines 230 tons

TOSHIBA

5

Automatic Pick Up Robot

STAR SEIKI

6

Dehumidifying Dryer

KAWATA

7

Mold Temperature Controller

KAWATA

       
2.2 Hệ Thống Khuân


No

Thiết bị

Nhà sản xuất

1

EDM Machine

SODICK

2

EDM Wire Cut Machine

SODICK

3

Machining Center

MITSUI SEIKI

4

Surface Grinding Machine

AMADA

5

Vertical Turret Milling Machine

FULLMARK

6

Vertical Metal Cutting Bandsaw

FULLMARK

2.3 Hệ Thống Kiểm Tra Chất Lượng


No

Thiết bị

Nhà sản xuất

1

2D Quick Vision Measurement

MITTUTOYO

2

3D Precision Measurement

MITTUTOYO

3

Pin Gauge Set

MITTUTOYO

4

Height Measurement

MITTUTOYO

5

Block Gauge Set

MITTUTOYO

6

Thickness Set

MITTUTOYO

7

Digital Caliper 0.01 mm

MITTUTOYO

8

Digital Micrometer 0.001 mm

MITTUTOYO

9

Digital Scale

MITTUTOYO